minetest fishing mod
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

90 wiersze
3.7KB

 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------
 2. local title = "Fishing - Crabman77's (MFF team) version"
 3. local version = "1.0.0"
 4. local mname = "fishing"
 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------
 6. -- original by wulfsdad (http://forum.minetest.net/viewtopic.php?id=4375)
 7. -- rewrited by Mossmanikin (https://forum.minetest.net/viewtopic.php?id=6480)
 8. -- this version rewrited by Crabman77
 9. -- License (code & textures): WTFPL
 10. -- Contains code from: animal_clownfish, animal_fish_blue_white, fishing (original), stoneage
 11. -- Looked at code from: default, farming
 12. -- Dependencies: default
 13. -- Supports: animal_clownfish, animal_fish_blue_white, animal_rat, mobs
 14. -----------------------------------------------------------------------------------------------
 15. minetest.log("action","[mod fishing] Loading...")
 16. local path = minetest.get_modpath("fishing").."/"
 17. fishing_setting = {}
 18. fishing_setting.func = {}
 19. fishing_setting.is_creative_mode = minetest.setting_getbool("creative_mode")
 20. fishing_setting.file_settings = minetest.get_worldpath() .. "/fishing_config.txt"
 21. fishing_setting.file_trophies = minetest.get_worldpath() .. "/fishing_trophies.txt"
 22. fishing_setting.file_contest = minetest.get_worldpath() .. "/fishing_contest.txt"
 23. fishing_setting.file_planned = minetest.get_worldpath() .. "/fishing_planned.txt"
 24. fishing_setting.settings = {}
 25. fishing_setting.contest = {}
 26. fishing_setting.planned = {}
 27. --for random object
 28. random_objects = {}
 29. fishing_setting.baits = {}
 30. fishing_setting.hungry = {}
 31. fishing_setting.prizes = {}
 32. fishing_setting.trophies = {}
 33. if (minetest.get_modpath("intllib")) then
 34. dofile(minetest.get_modpath("intllib").."/intllib.lua")
 35. fishing_setting.func.S = intllib.Getter(minetest.get_current_modname())
 36. else
 37. fishing_setting.func.S = function ( s ) return s end
 38. end
 39. dofile(path .."settings.txt")
 40. dofile(path .."functions.lua")
 41. --default_settings
 42. fishing_setting.settings["message"] = MESSAGES
 43. fishing_setting.settings["worm_is_mob"] = WORM_IS_MOB
 44. fishing_setting.settings["worm_chance"] = WORM_CHANCE
 45. fishing_setting.settings["new_worm_source"] = NEW_WORM_SOURCE
 46. fishing_setting.settings["wear_out"] = WEAR_OUT
 47. fishing_setting.settings["simple_deco_fishing_pole"] = SIMPLE_DECO_FISHING_POLE
 48. fishing_setting.settings["bobber_view_range"] = BOBBER_VIEW_RANGE
 49. fishing_setting.settings["fish_chance"] = FISH_CHANCE
 50. fishing_setting.settings["shark_chance"] = SHARK_CHANCE
 51. fishing_setting.settings["treasure_chance"] = TREASURE_CHANCE
 52. fishing_setting.settings["treasure_enable"] = TREASURE_RANDOM_ENABLE
 53. fishing_setting.settings["escape_chance"] = ESCAPE_CHANCE
 54. -- to mobs_fish|mobs_sharks modpack
 55. if (minetest.get_modpath("mobs_fish") ~= nil or minetest.get_modpath("mobs_sharks") ~= nil) then
 56. fishing_setting.have_true_fish = true
 57. end
 58. -- load config file if exist in worldpath
 59. fishing_setting.func.load()
 60. dofile(path .."worms.lua")
 61. dofile(path .."crafting.lua")
 62. dofile(path .."baits.lua")
 63. dofile(path .."prizes.lua")
 64. dofile(path .."baitball.lua")
 65. dofile(path .."bobber.lua")
 66. dofile(path .."bobber_shark.lua")
 67. dofile(path .."fishes.lua")
 68. dofile(path .."trophies.lua")
 69. dofile(path .."poles.lua")
 70. --random hungry bait
 71. fishing_setting.func.hungry_random()
 72. --load table caught fish by players
 73. fishing_setting.func.load_trophies()
 74. --load table contest
 75. fishing_setting.func.load_contest()
 76. fishing_setting.func.tick()
 77. fishing_setting.func.planned_tick()
 78. -----------------------------------------------------------------------------------------------
 79. minetest.log("action", "[Mod] "..title.." ["..version.."] ["..mname.."] Loaded...")
 80. -----------------------------------------------------------------------------------------------