Miroir du dépôt basic_materials.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vanessa Dannenberg 78a9b38f55 Merge branch 'fr-translation' into 'master' 2 tygodni temu
locale Add french translation 2 tygodni temu
models Initial commit 1 rok temu
textures change recipe for wet cement: flour + dirt + water 1 rok temu
LICENSE license fixups: use LGPL 3.0 for code, 1 rok temu
electrical-electronic.lua Add french translation 2 tygodni temu
init.lua Initial commit 1 rok temu
metals.lua Add french translation 2 tygodni temu
misc.lua Add french translation 2 tygodni temu
mod.conf Add french translation 2 tygodni temu
plastics.lua Add french translation 2 tygodni temu