Miroir du dépôt basic_materials.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
Vanessa Dannenberg a79dbde087 Merge branch 'groups' into 'master' 2 månader sedan
locale Add new russian translation 3 månader sedan
models Initial commit 1 år sedan
textures change recipe for wet cement: flour + dirt + water 1 år sedan
.luacheckrc Add .luacheckrc 2 månader sedan
LICENSE license fixups: use LGPL 3.0 for code, 1 år sedan
electrical-electronic.lua Add french translation 7 månader sedan
init.lua Add .luacheckrc 2 månader sedan
metals.lua Add custom groups 2 månader sedan
misc.lua Add french translation 7 månader sedan
mod.conf add minimum minetest version key for contentdb 3 månader sedan
plastics.lua Add custom groups 2 månader sedan