Miroir du dépôt basic_materials.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
Vanessa Dannenberg a79dbde087 Merge branch 'groups' into 'master' 2 ay önce
locale Add new russian translation 3 ay önce
models Initial commit 1 yıl önce
textures change recipe for wet cement: flour + dirt + water 1 yıl önce
.luacheckrc Add .luacheckrc 2 ay önce
LICENSE license fixups: use LGPL 3.0 for code, 1 yıl önce
electrical-electronic.lua Add french translation 7 ay önce
init.lua Add .luacheckrc 2 ay önce
metals.lua Add custom groups 2 ay önce
misc.lua Add french translation 7 ay önce
mod.conf add minimum minetest version key for contentdb 3 ay önce
plastics.lua Add custom groups 2 ay önce