Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

46 řádky
1.1KB

 1. -- Fallback functions for when `intllib` is not installed.
 2. -- Code released under Unlicense <http://unlicense.org>.
 3. -- Get the latest version of this file at:
 4. -- https://raw.githubusercontent.com/minetest-mods/intllib/master/lib/intllib.lua
 5. local function format(str, ...)
 6. local args = { ... }
 7. local function repl(escape, open, num, close)
 8. if escape == "" then
 9. local replacement = tostring(args[tonumber(num)])
 10. if open == "" then
 11. replacement = replacement..close
 12. end
 13. return replacement
 14. else
 15. return "@"..open..num..close
 16. end
 17. end
 18. return (str:gsub("(@?)@(%(?)(%d+)(%)?)", repl))
 19. end
 20. local gettext, ngettext
 21. if minetest.get_modpath("intllib") then
 22. if intllib.make_gettext_pair then
 23. -- New method using gettext.
 24. gettext, ngettext = intllib.make_gettext_pair()
 25. else
 26. -- Old method using text files.
 27. gettext = intllib.Getter()
 28. end
 29. end
 30. -- Fill in missing functions.
 31. gettext = gettext or function(msgid, ...)
 32. return format(msgid, ...)
 33. end
 34. ngettext = ngettext or function(msgid, msgid_plural, n, ...)
 35. return format(n==1 and msgid or msgid_plural, ...)
 36. end
 37. return gettext, ngettext