Les fichiers pour installer le serveur NALC.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
sys4 5f619064ef Corrige génération carte pour ne pas prendre le spawn du nether 3 tygodni temu
doc Mise à jour doc sur la génération de carte satellite 3 tygodni temu
world Mise à jour des news 3 tygodni temu
.dir-locals.el Corrige la mise à jour du serveur quand on garde l'ancienne map 2 lat temu
.gitignore Initial commit 4 lat temu
LICENSE Initial commit 4 lat temu
README.md Ajout doc au format MarkDown 2 lat temu
backup.sh Réorganisation du dépôt. 2 lat temu
genmap.sh Corrige génération carte pour ne pas prendre le spawn du nether 3 tygodni temu
install.sh Modifie génération de carte pour utiliser leaftest 3 tygodni temu
minetest-dev.conf Change max_forceloaded_blocks from 13 to 128 4 tygodni temu
minetest-experimental.conf Ajoute les fichiers nécessaire pour la version experimentale 5 miesięcy temu
minetest-stable.conf Change max_forceloaded_blocks from 13 to 128 4 tygodni temu
shutdown.sh Modifie génération de carte pour utiliser leaftest 3 tygodni temu
start.sh.example Ajout de divers scripts 3 lat temu
upgrade.sh Supprime la gestion des anciennes versions 5 miesięcy temu
worldmt-1.1.conf Réorganisation du dépôt. 2 lat temu

README.md

server-nalc

Les fichiers pour installer le serveur NALC.

Installation

Lancer le script ./install.sh

Pour l'aide : ./install.sh --help


Licence : GPL v3

Copyright: Sys4