Les fichiers pour installer le serveur NALC.
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
sys4 55dd7e25b9 Maj news 4 дні тому
doc Ajout settings moretrees (dev) + guide serveur (loin d'être terminé) 2 місяці тому
world Maj news 4 дні тому
.dir-locals.el Corrige la mise à jour du serveur quand on garde l'ancienne map 7 місяці тому
.gitignore Initial commit 2 роки тому
LICENSE Initial commit 2 роки тому
README.md Ajout doc au format MarkDown 1 рік тому
backup.sh Réorganisation du dépôt. 1 рік тому
install.sh Maj des fichiers pour la version 1.3.1 3 тижднів тому
minetest-1.0.conf Désactivation des frames de technic et modif de parametres serveur. 1 рік тому
minetest-1.1.conf Désactivation des frames de technic et modif de parametres serveur. 1 рік тому
minetest-1.2.conf Mise à jours des fichiers pour la version 1.2 1 місяць тому
minetest-1.3.conf Add new Toolranks config 2 тижднів тому
minetest-dev.conf Add new Toolranks config 2 тижднів тому
minetest-stable.conf Add new Toolranks config 2 тижднів тому
shutdown.sh Ajout doc au format MarkDown 1 рік тому
start.sh.example Ajout de divers scripts 1 рік тому
upgrade.sh Maj des fichiers pour la version 1.3 3 тижднів тому
worldmt-1.0.conf Réorganisation du dépôt. 1 рік тому
worldmt-1.1.conf Réorganisation du dépôt. 1 рік тому

README.md

server-nalc

Les fichiers pour installer le serveur NALC.

Installation

Lancer le script ./install.sh

Pour l'aide : ./install.sh --help


Licence : GPL v3

Copyright: Sys4