RandomMessages mod by arsdragonfly.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
sys4 9ef432bd8b Merge branch 'master' into nalc-1.2 1 rok temu
locale add intllib support (i18n) 3 lat temu
README.txt Update Readme 4 lat temu
depends.txt add intllib support (i18n) 3 lat temu
init.lua Merge branch 'master' into nalc-1.2 1 rok temu
intllib.lua add intllib support (i18n) 3 lat temu
mod.conf add mod.conf 2 lat temu

README.txt

RandomMessages mod by arsdragonfly.
Put your messages in (world directory)/random_messages,1 message per line.
Messages can be all kinds of hints, mod usage, etc.
Add/Remove messages on the fly:
/rmessages viewmessages
to see all the messages.
/rmessages addmessage blah blah blah
to add the random message blah blah blah.
/rmessages removemessage 2
to remove the 2nd random message in /rmessages viewmessages .
In minetest.conf, random_messages_interval decides how often a message is sent.
Released under CC0.
Special thanks to:
Michael Rasmussen (michael@jamhome.us)
Enjoy it! ^_^
arsdragonfly@gmail.com
6/19/2013